Porsche 911

Облепена на врата със защитно прозрачно фолио, което е предварително изрязано за модела. За всичко това даваме гаранция от 10 години.